Utbytte på 514 milliarder kroner

Publisert:

Aksjonærene mottok et utbytte på 514 milliarder kroner i 2019. Dette er en nedgang på 7 prosent fra det rekordstore utbyttet i 2018.

Mesteparten av utbytte gikk til foretak i ikke-finansiell sektor, som totalt mottok 264,6 milliarder kroner, en nedgang på 12 prosent fra 2018. Foretak i finansiell sektor opplevde en økning på 12 prosent i utdelt utbytte, og endte på 35,1 milliarder kroner i utdelt utbytte i 2019, viser statistikken Aksjer og kapitalutdelinger.

Størst nedgang for foretak i informasjon og kommunikasjon

Selskapene i næringen informasjon og kommunikasjon delte ut 51 milliarder kroner i 2019, en nedgang på 35,3 milliarder kroner fra 2018. Det er dette som er den største nedgangen målt i kroner, etter næring. Den største oppgangen i utdelt utbytte målt i kroner, etter næring, finner vi i foretak som driver med omsetning og drift av fast eiendom. Disse delte ut 64,3 milliarder kroner i utbytte i 2019, en økning på 9,4 milliarder kroner fra 2018.

Selskapene i næringen bergverksdrift og utvinning delte ut 118,2 milliarder kroner i 2019 og står for cirka 23 prosent av totalt utdelt utbytte. Disse har hatt en positiv økning i utdelt utbytte med en økning på 8 prosent fra 2018.

Kontakt