Mer enn dobbelt så mange menn som kvinner investerer i aksjer

Publisert:

Hver åttende person eide aksjer ved utgangen av 2016. To av tre aksjeeiere var menn.

I overkant av 650 000 personer eide aksjer i ett eller flere aksje- eller allmennaksjeselskaper ved utgangen av 2016. Disse personene utgjorde over 12 prosent av Norges befolkning. Størst investeringslyst finner vi i aldersgruppen 50-69 år, hvor mer enn hver femte person eide aksjer.

Hver sjette mann er aksjeeier

Nærmere 450 000 menn, eller nesten 17 prosent av den mannlige befolkningen, eide aksjer ved utgangen av året. Til sammenligning eide drøyt 200 000, eller snaut 8 prosent av kvinnene aksjer. Menn i 50- og 60-årene var de mest ivrige aksjeinvestorene. I disse aldersgruppene var nesten 30 prosent av mennene aksjeeier. Blant kvinnene skilte aldersgruppene fra 50 til 79 år seg ut, hvor over 13 prosent eide aksjer.

Størst investeringslyst i Sogn og Fjordane

Sogn og Fjordane hadde landets klart mest investeringsvillige befolkning. I dette fylket var nesten 15 prosent av innbyggerne aksjeeiere. Det var investeringslysten blant menn som sikret Sogn og Fjordane topplasseringen. Over 20 prosent av fylkets mannlige befolkning eide aksjer, og særlig skilte menn fra 50 til 69 år seg ut, hvor nesten 36 prosent var aksjeeiere.

Figur 1. Prosentandel av befolkningen som eide aksjer. Foreløpige tall 2016

Prosentandel
Finnmark Finnmárku 9.4
Troms Romsa 9.7
Østfold 10.1
Hedmark 10.4
Aust-Agder 10.7
Vest-Agder 11.0
Nordland 11.5
Vestfold 11.6
Oppland 11.9
Nord-Trøndelag 11.9
Buskerud 12.2
Møre og Romsdal 12.2
Sør-Trøndelag 12.2
Hele landet 12.4
Telemark 12.9
Hordaland 13.2
Rogaland 13.3
Akershus 13.6
Oslo 13.9
Sogn og Fjordane 14.8

Landets mest investeringsvillige kvinner befant seg imidlertid i Oslo: 9,4 prosent av kvinnene i hovedstaden eide aksjer. Hovedstadskvinnene i 60- og 70-årene var de ivrigste: I denne aldersgruppa var over 17 prosent aksjeeiere. Ikke overraskende var det Oslo som også hadde flest personlige aksjonærer i absolutte tall. Nesten 93 000 osloborgere eide aksjer ved utgangen av 2016. Minst investeringslyst synes det å være i Troms og Finnmark, hvor under 10 prosent av innbyggerne eide aksjer.

Mest utbytte til hovedstadsborgerne

Totalt fikk personlige aksjonærer utbetalt over 56 milliarder kroner i 2016. Av dette gikk nesten 14 milliarder kroner, eller hver fjerde utbyttekrone, til personer bosatt i Oslo. I gjennomsnitt fikk hovedstadsborgerne som mottok utbytte, utdelt over 278 000 kroner. Dette er over 70 prosent mer enn gjennomsnittet for hele landet. Det var imidlertid i Rogaland at den største andelen av befolkningen mottok utbytte: 7,8 prosent av innbyggerne. De mottok likevel bare drøyt 159 000 kroner i gjennomsnitt, noe som er litt under landsgjennomsnittet.

Kontakt