435780_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/maaned
435780
statistikk
2021-03-01T08:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksenjanuar 2021

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Detaljomsetningsindeksen. Prosentvis endring
Volumindeks. Sesongjustert1Volumindeks. Kalenderjustert2
Månedsendring3-måneders endring12-måneders endring
Januar 2021 / Desember 2020November 2020 - Januar 2021 / August 2020 - Oktober 2020Januar 2021 / Januar 2020
1I tillegg til kalenderjustert er denne også justert for sesongmønsteret som er gjennom året.
2Korrigert for antall virkedager og sammensetningen av dem, samt for offentlige fri- og helligdager i Norge.
3For nærmere beskrivelse av næringene, se G, 47 her: https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6
47 Detaljhandel, unntatt motorvogner3-0,1-0,18,2
47.1 Butikkh. med bredt vareutvalg1,4-0,813,1
47.2 Spesialforr. nær.- og nytelsesmidl.-5,37,310,1
47.3 Detaljh. drivstoff til motorvogner-1,9-5,7-9,4
47.4 Butikkh. med IKT-utstyr6,17,0-7,5
47.5 Butikkh. med andre husholdningsvarer1,42,56,7
47.6 Butikkh. med bøker, musikkart. etc.6,60,828,7
47.7 Annen butikkhandel-9,1-7,2-12,2
47.9 Detaljh. utenom utsalgssted7,717,553,8