406368_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/maaned
406368
statistikk
2021-01-28T08:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksendesember 2020

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Detaljomsetningsindeksen. Prosentvis endring
Volumindeks. Sesongjustert1Volumindeks. Kalenderjustert2
Månedsendring3-måneders endring12-måneders endring
Desember 2020 / November 2020Oktober 2020 - Desember 2020 / Juli 2020 - September 2020Desember 2020 / Desember 2019
1I tillegg til kalenderjustert er denne også justert for sesongmønsteret som er gjennom året.
2Korrigert for antall virkedager og sammensetningen av dem, samt for offentlige fri- og helligdager i Norge.
3For nærmere beskrivelse av næringene, se G, 47 her: https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6
47 Detaljhandel, unntatt motorvogner3-5,7-0,38,0
47.1 Butikkh. med bredt vareutvalg-3,3-1,310,8
47.2 Spesialforr. nær.- og nytelsesmidl.-1,35,516,3
47.3 Detaljh. drivstoff til motorvogner-5,8-4,5-6,8
47.4 Butikkh. med IKT-utstyr-15,3-3,8-10,6
47.5 Butikkh. med andre husholdningsvarer-10,71,47,7
47.6 Butikkh. med bøker, musikkart. etc.-12,7-7,17,3
47.7 Annen butikkhandel-4,9-1,8-1,1
47.9 Detaljh. utenom utsalgssted-5,815,938,5