402496_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/maaned
402496
statistikk
2020-12-28T08:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksennovember 2020

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Detaljomsetningsindeksen. Prosentvis endring
Volumindeks. Sesongjustert1Volumindeks. Kalenderjustert2
Månedsendring3-måneders endring12-måneders endring
November 2020 / Oktober 2020September 2020 - November 2020 / Juni 2020 - August 2020November 2020 / November 2019
1I tillegg til kalenderjustert er denne også justert for sesongmønsteret som er gjennom året.
2Korrigert for antall virkedager og sammensetningen av dem, samt for offentlige fri- og helligdager i Norge.
3For nærmere beskrivelse av næringene, se G, 47 her: https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6
47 Detaljhandel, unntatt motorvogner32,9-1,013,8
47.1 Butikkh. med bredt vareutvalg0,2-2,215,0
47.2 Spesialforr. nær.- og nytelsesmidl.8,40,417,8
47.3 Detaljh. drivstoff til motorvogner0,6-1,5-3,0
47.4 Butikkh. med IKT-utstyr21,2-10,2-2,2
47.5 Butikkh. med andre husholdningsvarer8,70,417,4
47.6 Butikkh. med bøker, musikkart. etc.7,2-9,118,4
47.7 Annen butikkhandel-2,50,1-0,4
47.9 Detaljh. utenom utsalgssted12,29,951,4