402490_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/maaned
402490
statistikk
2020-11-27T08:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksenoktober 2020

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Detaljomsetningsindeksen. Prosentvis endring
Volumindeks. Sesongjustert1Volumindeks. Kalenderjustert2
Månedsendring3-måneders endring12-måneders endring
Oktober 2020 / September 2020August 2020 - Oktober 2020 / Mai 2020 - Juli 2020Oktober 2020 / Oktober 2019
1I tillegg til kalenderjustert er denne også justert for sesongmønsteret som er gjennom året.
2Korrigert for antall virkedager og sammensetningen av dem, samt for offentlige fri- og helligdager i Norge.
3For nærmere beskrivelse av næringene, se G, 47 her: https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6
47 Detaljhandel, unntatt motorvogner31,2-2,010,6
47.1 Butikkh. med bredt vareutvalg1,9-1,415,0
47.2 Spesialforr. nær.- og nytelsesmidl.4,2-2,29,3
47.3 Detaljh. drivstoff til motorvogner-2,92,9-2,8
47.4 Butikkh. med IKT-utstyr-0,3-13,6-14,0
47.5 Butikkh. med andre husholdningsvarer-0,4-6,210,0
47.6 Butikkh. med bøker, musikkart. etc.-1,4-16,07,6
47.7 Annen butikkhandel0,83,64,4
47.9 Detaljh. utenom utsalgssted9,30,735,6