402488_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/maaned
402488
statistikk
2020-10-28T08:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksenseptember 2020

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Detaljomsetningsindeksen. Prosentvis endring
Volumindeks. Sesongjustert1Volumindeks. Kalenderjustert2
Månedsendring3-måneders endring12-måneders endring
September 2020 / August 2020Juli 2020 - September 2020 / April 2020 - Juni 2020September 2020 / September 2019
1I tillegg til kalenderjustert er denne også justert for sesongmønsteret som er gjennom året.
2Korrigert for antall virkedager og sammensetningen av dem, samt for offentlige fri- og helligdager i Norge.
3For nærmere beskrivelse av næringene, se G, 47 her: https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6
47 Detaljhandel, unntatt motorvogner30,32,18,7
47.1 Butikkh. med bredt vareutvalg-1,60,812,8
47.2 Spesialforr. nær.- og nytelsesmidl.-3,23,04,8
47.3 Detaljh. drivstoff til motorvogner-0,210,6-2,6
47.4 Butikkh. med IKT-utstyr-11,2-2,5-13,3
47.5 Butikkh. med andre husholdningsvarer4,2-5,29,1
47.6 Butikkh. med bøker, musikkart. etc.5,1-0,49,2
47.7 Annen butikkhandel2,214,73,2
47.9 Detaljh. utenom utsalgssted-0,5-7,420,3