402486_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/maaned
402486
statistikk
2020-09-28T08:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksenaugust 2020

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Detaljomsetningsindeksen. Prosentvis endring
Volumindeks. Sesongjustert1Volumindeks. Kalenderjustert2
Månedsendring3-måneders endring12-måneders endring
August 2020 / Juli 2020Juni 2020 - August 2020 / Mars 2020 - Mai 2020August 2020 / August 2019
1I tillegg til kalenderjustert er denne også justert for sesongmønsteret som er gjennom året.
2Korrigert for antall virkedager og sammensetningen av dem, samt for offentlige fri- og helligdager i Norge.
3For nærmere beskrivelse av næringene, se G, 47 her: https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6
47 Detaljhandel, unntatt motorvogner3-4,98,08,2
47.1 Butikkh. med bredt vareutvalg-3,14,214,3
47.2 Spesialforr. nær.- og nytelsesmidl.-4,66,98,4
47.3 Detaljh. drivstoff til motorvogner-0,315,1-1,7
47.4 Butikkh. med IKT-utstyr-10,76,8-0,1
47.5 Butikkh. med andre husholdningsvarer-7,61,24,1
47.6 Butikkh. med bøker, musikkart. etc.-23,019,46,7
47.7 Annen butikkhandel-2,827,30,9
47.9 Detaljh. utenom utsalgssted-0,8-5,721,6