402484_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/maaned
402484
statistikk
2020-08-27T08:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksenjuli 2020

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Detaljomsetningsindeksen. Prosentvis endring
Volumindeks. Sesongjustert1Volumindeks. Kalenderjustert2
Månedsendring3-måneders endring12-måneders endring
Juli 2020 / Juni 2020Mai 2020 - Juli 2020 / Februar 2020 - April 2020Juli 2020 / Juli 2019
1I tillegg til kalenderjustert er denne også justert for sesongmønsteret som er gjennom året.
2Korrigert for antall virkedager og sammensetningen av dem, samt for offentlige fri- og helligdager i Norge.
3For nærmere beskrivelse av næringene, se G, 47 her: https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6
47 Detaljhandel, unntatt motorvogner30,69,913,8
47.1 Butikkh. med bredt vareutvalg0,66,818,0
47.2 Spesialforr. nær.- og nytelsesmidl.4,08,913,6
47.3 Detaljh. drivstoff til motorvogner2,07,21,4
47.4 Butikkh. med IKT-utstyr4,06,511,6
47.5 Butikkh. med andre husholdningsvarer-2,18,511,7
47.6 Butikkh. med bøker, musikkart. etc.7,032,736,6
47.7 Annen butikkhandel0,217,63,9
47.9 Detaljh. utenom utsalgssted-1,72,921,4