402482_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/maaned
402482
statistikk
2020-06-26T08:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksenmai 2020

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Detaljomsetningsindeksen. Prosentvis endring
Volumindeks. Sesongjustert1Volumindeks. Kalenderjustert2
Månedsendring3-måneders endring12-måneders endring
Mai 2020 / April 2020Mars 2020 - Mai 2020 / Desember 2019 - Februar 2020Mai 2020 / Mai 2019
1I tillegg til kalenderjustert er denne også justert for sesongmønsteret som er gjennom året.
2Korrigert for antall virkedager og sammensetningen av dem, samt for offentlige fri- og helligdager i Norge.
3For nærmere beskrivelse av næringene, se G, 47 her: https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6
47 Detaljhandel, unntatt motorvogner32,84,67,8
47.1 Butikkh. med bredt vareutvalg-1,712,011,9
47.2 Spesialforr. nær.- og nytelsesmidl.6,22,78,0
47.3 Detaljh. drivstoff til motorvogner7,9-12,7-11,4
47.4 Butikkh. med IKT-utstyr4,3-4,73,0
47.5 Butikkh. med andre husholdningsvarer-0,412,013,6
47.6 Butikkh. med bøker, musikkart. etc.16,510,722,6
47.7 Annen butikkhandel20,9-18,5-6,2
47.9 Detaljh. utenom utsalgssted-10,630,230,0