402480_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/maaned
402480
statistikk
2020-05-27T08:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksenapril 2020

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Detaljomsetningsindeksen. Prosentvis endring
Volumindeks. Sesongjustert1Volumindeks. Kalenderjustert2
Månedsendring3-måneders endring12-måneders endring
April 2020 / Mars 2020Februar 2020 - April 2020 / November 2019 - Januar 2020April 2020 / April 2019
1I tillegg til kalenderjustert er denne også justert for sesongmønsteret som er gjennom året.
2Korrigert for antall virkedager og sammensetningen av dem, samt for offentlige fri- og helligdager i Norge.
3For nærmere beskrivelse av næringene, se G, 47 her: https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6
47 Detaljhandel, unntatt motorvogner34,82,43,8
47.1 Butikkh. med bredt vareutvalg2,38,312,1
47.2 Spesialforr. nær.- og nytelsesmidl.-0,50,41,6
47.3 Detaljh. drivstoff til motorvogner-4,5-8,4-16,6
47.4 Butikkh. med IKT-utstyr-0,8-5,6-1,7
47.5 Butikkh. med andre husholdningsvarer14,77,611,9
47.6 Butikkh. med bøker, musikkart. etc.24,15,66,6
47.7 Annen butikkhandel-3,9-15,0-23,3
47.9 Detaljh. utenom utsalgssted16,820,645,5