400188_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/maaned
400188
statistikk
2020-02-27T08:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksenjanuar 2020

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Detaljomsetningsindeksen. Prosentvis endring
Volumindeks. Sesongjustert1Volumindeks. Kalenderjustert2
Månedsendring3-måneders endring12-måneders endring
Januar 2020 / Desember 2019November 2019 - Januar 2020 / August 2019 - Oktober 2019Januar 2020 / Januar 2019
1I tillegg til kalenderjustert er denne også justert for sesongmønsteret som er gjennom året.
2Korrigert for antall virkedager og sammensetningen av dem, samt for offentlige fri- og helligdager i Norge.
3For nærmere beskrivelse av næringene, se G, 47 her: https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6
47 Detaljhandel, unntatt motorvogner30,5-0,9-1,7
47.1 Butikkh. med bredt vareutvalg-0,50,1-0,2
47.2 Spesialforr. nær.- og nytelsesmidl.0,10,82,8
47.3 Detaljh. drivstoff til motorvogner0,5-1,9-3,4
47.4 Butikkh. med IKT-utstyr3,65,17,1
47.5 Butikkh. med andre husholdningsvarer3,5-2,2-3,8
47.6 Butikkh. med bøker, musikkart. etc.-6,3-7,8-15,7
47.7 Annen butikkhandel2,7-0,5-1,4
47.9 Detaljh. utenom utsalgssted-2,70,84,2