363075_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/maaned
363075
statistikk
2020-01-30T08:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksendesember 2019

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Detaljomsetningsindeksen. Prosentvis endring
Volumindeks. Sesongjustert1Volumindeks. Kalenderjustert2
Månedsendring3-måneders endring12-måneders endring
Desember 2019 / November 2019Oktober 2019 - Desember 2019 / Juli 2019 - September 2019Desember 2019 / Desember 2018
1I tillegg til kalenderjustert er denne også justert for sesongmønsteret som er gjennom året.
2Korrigert for antall virkedager og sammensetningen av dem, samt for offentlige fri- og helligdager i Norge.
3For nærmere beskrivelse av næringene, se G, 47 her: https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6
47 Detaljhandel, unntatt motorvogner3-2,0-1,0-0,7
47.1 Butikkh. med bredt vareutvalg-0,1-0,10,3
47.2 Spesialforr. nær.- og nytelsesmidl.-0,10,42,7
47.3 Detaljh. drivstoff til motorvogner-1,9-1,5-3,4
47.4 Butikkh. med IKT-utstyr-8,16,72,8
47.5 Butikkh. med andre husholdningsvarer-5,5-3,1-4,0
47.6 Butikkh. med bøker, musikkart. etc.-4,8-3,5-7,3
47.7 Annen butikkhandel-3,7-0,9-2,7
47.9 Detaljh. utenom utsalgssted0,9-0,120,0