363073_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/maaned
363073
statistikk
2019-12-30T08:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksennovember 2019

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Detaljomsetningsindeksen. Prosentvis endring
Volumindeks. Sesongjustert1Volumindeks. Kalenderjustert2
Månedsendring3-måneders endring12-måneders endring
November 2019 / Oktober 2019September 2019 - November 2019 / Juni 2019 - August 2019November 2019 / November 2018
1I tillegg til kalenderjustert er denne også justert for sesongmønsteret som er gjennom året.
2Korrigert for antall virkedager og sammensetningen av dem, samt for offentlige fri- og helligdager i Norge.
3For nærmere beskrivelse av næringene, se G, 47 her: https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6
47 Detaljhandel, unntatt motorvogner31,00,20,8
47.1 Butikkh. med bredt vareutvalg0,40,40,9
47.2 Spesialforr. nær.- og nytelsesmidl.0,90,33,2
47.3 Detaljh. drivstoff til motorvogner1,30,40,0
47.4 Butikkh. med IKT-utstyr6,15,612,2
47.5 Butikkh. med andre husholdningsvarer2,0-1,1-0,8
47.6 Butikkh. med bøker, musikkart. etc.-3,2-0,1-2,0
47.7 Annen butikkhandel1,70,43,2
47.9 Detaljh. utenom utsalgssted2,2-0,6-2,1