363071_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/maaned
363071
statistikk
2019-11-29T08:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksenoktober 2019

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Detaljomsetningsindeksen. Prosentvis endring
Volumindeks. Sesongjustert1Volumindeks. Kalenderjustert2
Månedsendring3-måneders endring12-måneders endring
Oktober 2019 / September 2019August 2019 - Oktober 2019 / Mai 2019 - Juli 2019Oktober 2019 / Oktober 2018
1I tillegg til kalenderjustert er denne også justert for sesongmønsteret som er gjennom året.
2Korrigert for antall virkedager og sammensetningen av dem, samt for offentlige fri- og helligdager i Norge.
3For nærmere beskrivelse av næringene, se G, 47 her: https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6
47 Detaljhandel, unntatt motorvogner3-0,80,1-0,3
47.1 Butikkh. med bredt vareutvalg0,10,5-0,1
47.2 Spesialforr. nær.- og nytelsesmidl.-0,20,12,7
47.3 Detaljh. drivstoff til motorvogner-2,91,0-1,6
47.4 Butikkh. med IKT-utstyr2,40,30,0
47.5 Butikkh. med andre husholdningsvarer-2,0-1,3-3,1
47.6 Butikkh. med bøker, musikkart. etc.0,3-1,44,9
47.7 Annen butikkhandel-0,50,2-0,1
47.9 Detaljh. utenom utsalgssted-3,20,43,0