363077_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/maaned
363077
statistikk
2019-10-30T08:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksenseptember 2019

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Detaljomsetningsindeksen. Prosentvis endring
Volumindeks. Sesongjustert1Volumindeks. Kalenderjustert2
Månedsendring3-måneders endring12-måneders endring
September 2019 / August 2019Juli 2019 - September 2019 / April 2019 - Juni 2019September 2019 / September 2018
1I tillegg til kalenderjustert er denne også justert for sesongmønsteret som er gjennom året.
2Korrigert for antall virkedager og sammensetningen av dem, samt for offentlige fri- og helligdager i Norge.
3For nærmere beskrivelse av næringene, se G, 47 her: https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6
47 Detaljhandel, unntatt motorvogner3-0,10,00,8
47.1 Butikkh. med bredt vareutvalg-0,70,20,6
47.2 Spesialforr. nær.- og nytelsesmidl.-0,10,42,5
47.3 Detaljh. drivstoff til motorvogner0,70,02,1
47.4 Butikkh. med IKT-utstyr1,7-2,2-3,7
47.5 Butikkh. med andre husholdningsvarer-0,6-0,8-1,0
47.6 Butikkh. med bøker, musikkart. etc.3,5-0,63,9
47.7 Annen butikkhandel0,10,0-0,6
47.9 Detaljh. utenom utsalgssted1,43,58,7