363069_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/maaned
363069
statistikk
2019-09-30T08:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksenaugust 2019

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Detaljomsetningsindeksen. Prosentvis endring
Volumindeks. Sesongjustert1Volumindeks. Kalenderjustert2
Månedsendring3-måneders endring12-måneders endring
August 2019 / Juli 2019Juni 2019 - August 2019 / Mars 2019 - Mai 2019August 2019 / August 2018
1I tillegg til kalenderjustert er denne også justert for sesongmønsteret som er gjennom året.
2Korrigert for antall virkedager og sammensetningen av dem, samt for offentlige fri- og helligdager i Norge.
3For nærmere beskrivelse av næringene, se G, 47 her: https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6
47 Detaljhandel, unntatt motorvogner30,0-0,20,4
47.1 Butikkh. med bredt vareutvalg0,1-0,91,0
47.2 Spesialforr. nær.- og nytelsesmidl.0,00,82,7
47.3 Detaljh. drivstoff til motorvogner2,9-0,40,7
47.4 Butikkh. med IKT-utstyr-0,5-0,9-6,5
47.5 Butikkh. med andre husholdningsvarer0,1-0,8-0,3
47.6 Butikkh. med bøker, musikkart. etc.-3,51,4-3,3
47.7 Annen butikkhandel-0,20,2-0,2
47.9 Detaljh. utenom utsalgssted-1,34,94,3