363067_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/maaned
363067
statistikk
2019-08-30T08:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksenjuli 2019

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Detaljomsetningsindeksen. Prosentvis endring
Volumindeks. Sesongjustert1Volumindeks. Kalenderjustert2
Månedsendring3-måneders endring12-måneders endring
Juli 2019 / Juni 2019Mai 2019 - Juli 2019 / Februar 2019 - April 2019Juli 2019 / Juli 2018
1I tillegg til kalenderjustert er denne også justert for sesongmønsteret som er gjennom året.
2Korrigert for antall virkedager og sammensetningen av dem, samt for offentlige fri- og helligdager i Norge.
3For nærmere beskrivelse av næringene, se G, 47 her: https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6
47 Detaljhandel, unntatt motorvogner30,80,20,9
47.1 Butikkh. med bredt vareutvalg1,9-0,9-0,1
47.2 Spesialforr. nær.- og nytelsesmidl.0,41,32,1
47.3 Detaljh. drivstoff til motorvogner-1,6-0,8-3,9
47.4 Butikkh. med IKT-utstyr-4,40,1-4,7
47.5 Butikkh. med andre husholdningsvarer0,60,13,7
47.6 Butikkh. med bøker, musikkart. etc.-0,17,02,9
47.7 Annen butikkhandel0,2-0,40,4
47.9 Detaljh. utenom utsalgssted1,54,89,0