283281_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/maaned
283281
Fortsatt vekst i detaljhandelen
statistikk
2017-03-30T08:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false
Detaljomsetningsindeksen beskriver utviklingen i detaljhandelen, som dagligvarer, klær, sko, tekstiler, utstyrsvarer og interiør. Omsetningsvolumet gikk opp med 1,0 prosent fra januar til februar 2017.

Varehandelsindeksenfebruar 2017

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt vekst i detaljhandelen

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk opp med 1,0 prosent fra januar til februar i år, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en vekst på 1,4 prosent fra desember i fjor til januar i år.

Detaljomsetningsindeksen, 2010=100
Februar 2017Endring i prosent
Januar 2017 - Februar 2017Februar 2016 - Februar 2017Desember 2015 / Februar 2016 - Desember 2016 / Februar 2017
 
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks sesongjustert109,41,0
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Volumindeks sesongjustert111,11,6
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks virkedagskorrigert92,61,0-0,9
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Verdiindeks, virkedagskorrigert102,33,31,7
Figur 1. Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend. 2010=100

Den langsiktige trenden i detaljhandelen viser en forholdsvis flat utvikling helt tilbake til sommeren 2014.

Alle bransjer unntatt salg på bensinstasjonene og internettsalg hadde økning i omsetningsvolumet fra januar til februar i år. Salget i dagligvarebutikkene og salg av mat og drikke i spesialforretninger er blant butikkene som viser en vekst i omsetningsvolumet fra januar til februar. Butikker med salg av elektriske varer, møbler og tekstiler og interiør har også hatt en positiv utvikling denne perioden. Det samme gjelder klær, sko og sportsutstyr.

Virkedagskorrigerte tall viser at omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk ned med 0,9 prosent i perioden desember 2016-febraur 2017 sammenlignet med samme periode i 2015-2016.