283293_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/maaned
283293
Detaljhandelen økte i januar
statistikk
2017-03-02T08:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false
Indeksen beskriver utviklingen i detaljhandelen, som dagligvarer, klær, sko, tekstiler, utstyr og interiør. Omsetningen økte 1,4 prosent fra desember 2016 til januar 2017.

Varehandelsindeksenjanuar 2017

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Detaljhandelen økte i januar

Detaljhandelsbedriftenes omsetningsvolum gikk opp med 1,4 prosent fra desember i fjor til januar i år, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en nedgang på vel 2 prosent fra november til desember. Men den underliggende trenden viser svak nedgang i handelen siden oktober i fjor.

Detaljomsetningsindeksen, 2010=100
Januar 2017Endring i prosent
Desember 2016 - Januar 2017Januar 2016 - Januar 2017November 2015 / Januar 2016 - November 2016 / Januar 2017
 
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks sesongjustert108,21,4
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Volumindeks sesongjustert109,21,2
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks virkedagskorrigert99,4-0,8-1,0
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Verdiindeks, virkedagskorrigert108,51,81,6
Figur 1. Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend. 2010=100

Flere bransjer hadde en økning i omsetningsvolumet fra desember 2016 til januar 2017. Salget i dagligvareforretningene og salg på bensinstasjonene bidro særlig til oppgangen. Dagligvareforretningene står for om lag 37 prosent av omsetningen i detaljhandelen. Butikker med salg av klær og sko, tekstiler og utstyrsvarer samt byggevareforretninger bidro også til økningen i denne perioden. 

Salg av mat og drikke i spesialforretninger har derimot hatt en nedgang i omsetningsvolumet fra desember i fjor til januar i år. Butikker med salg av sportsutstyr og elektriske varer hadde også en nedgang i denne perioden. 

Virkedagskorrigerte tall viser at omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk ned med 1,0 prosent i perioden november 2016 - januar 2017 sammenlignet med samme periode ett år tidligere.