283514_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/maaned
283514
Svak detaljhandel i desember
statistikk
2017-01-30T08:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false
Detaljomsetningsindeksen beskriver utviklingen i detaljhandelen, som dagligvarer, klær, sko, tekstiler, utstyrsvarer og interiør. Omsetningsvolumet gikk ned med 2,1 prosent fra november til desember i 2016.

Varehandelsindeksendesember 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Svak detaljhandel i desember

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk ned med 2,1 prosent fra november til desember i fjor, viser sesongjusterte tall.

Detaljomsetningsindeksen, 2010=100
Desember 2016Endring i prosent
November 2016 - Desember 2016Desember 2015 - Desember 2016Oktober 2015 / Desember 2015 - Oktober 2016 / Desember 2016
 
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks sesongjustert106,8-2,1
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Volumindeks sesongjustert108,0-2,4
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks virkedagskorrigert131,8-2,2-0,7
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Verdiindeks, virkedagskorrigert144,90,52,0
Figur 1. Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend. 2010=100

De fleste bransjene hadde en nedgang i omsetningsvolumet fra november til desember i år. Salget i dagligvarebutikkene og spesialforretningene med salg av mat og drikke bidro særlig til nedgangen Butikker med salg av elektriske varer, klær, sko, tekstiler og utstyrsvarer samt sportsutstyr hadde også nedgang i sesongjustert volum. De eneste bransjene som hadde vekst i omsetningsvolumet fra november til desember, var netthandel, salg av byggevarer, leketøysbutikker og apotekene.

Virkedagskorrigerte tall viser at omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk ned med 0,7 prosent i perioden oktober–desember i fjor sammenlignet med samme periode i 2015.

Ser man på hele 2016 samlet viser omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene en nedgang på 1,5 prosent fra 2015.