248512_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/maaned
248512
Fortsatt vekst i detaljhandelen
statistikk
2016-12-29T08:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false
Detaljomsetningsindeksen beskriver utviklingen i detaljhandelen, som dagligvarer, klær, sko, tekstiler, utstyrsvarer og interiør. Omsetningsvolumet gikk opp med 0,2 prosent fra oktober til november i 2016.

Varehandelsindeksennovember 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt vekst i detaljhandelen

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk opp med 0,2 prosent fra oktober til november i år, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en økning på 0,9 prosent fra september til oktober i år.

Detaljomsetningsindeksen, 2010=100
November 2016Endring i prosent
Oktober 2016 - November 2016November 2015 - November 2016September 2015 / November 2015 - September 2016 / November 2016
 
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks sesongjustert109,50,2
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Volumindeks sesongjustert110,90,5
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks virkedagskorrigert112,00,40,0
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Verdiindeks, virkedagskorrigert124,02,72,7
Figur 1. Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend. 2010=100

Flere bransjer hadde en økning i omsetningsvolumet fra oktober til november i år. Butikker med salg av klær og sko, tekstiler, utstyrsvarer og interiør samt sportsutstyr bidro særlig til økningen i denne perioden. Omsetningen av mat og drikke hadde også en svak vekst.

Salget på bensinstasjoner og salg av IKT- utstyr i spesialforretninger hadde derimot en nedgang fra oktober til november i år.

Virkedagskorrigerte tall viser at omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene var på samme nivå i perioden september-november 2016 som samme tremånedersperiode i 2015.