248510_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/maaned
248510
Økt detaljhandel i oktober
statistikk
2016-11-28T08:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false
Detaljomsetningsindeksen beskriver utviklingen i detaljhandelen, som dagligvarer, klær, sko, møbler, byggevarer og tekstiler. Omsetningsvolumet gikk opp med 0,9 prosent fra september til oktober i 2016.

Varehandelsindeksenoktober 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økt detaljhandel i oktober

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk opp med 0,9 prosent fra september til oktober i år, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en nedgang på 0,3 prosent fra august til september i år.

Detaljomsetningsindeksen, 2010=100
Oktober 2016Endring i prosent
September 2016 - Oktober 2016Oktober 2015 - Oktober 2016August 2015 / Oktober 2015 - August 2016 / Oktober 2016
 
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks sesongjustert109,10,9
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Volumindeks sesongjustert110,10,7
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks virkedagskorrigert108,70,2-0,5
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Verdiindeks, virkedagskorrigert120,43,32,5
Figur 1. Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend. 2010=100

Den langsiktige trenden i detaljhandelen viser en forholdsvis flat utvikling helt tilbake til begynnelsen av 2014.

Flere bransjer hadde økning i omsetningsvolumet fra september til oktober i år. Butikker med salg av klær, sko, tekstiler og utstyrsvarer samt netthandel bidro til økningen i denne perioden. Byggevarer og sportsutstyr viser også økning i sesongjustert volum.

Salget i dagligvarebutikkene og salg av mat og drikke i spesialforretningene hadde derimot en nedgang i omsetningsvolumet fra september til oktober i år.

Virkedagskorrigerte tall viser at omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene hadde en nedgang på 0,5 prosent i perioden august–oktober 2016 sammenlignet med samme tremånedersperiode i 2015.