248508_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/maaned
248508
Litt nedgang i detaljhandelen
statistikk
2016-10-28T08:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false
Detaljomsetningsindeksen beskriver utviklingen i detaljhandelen, som dagligvarer, møbler, tekstiler. Omsetningsvolumet gikk ned med 0,3 prosent fra august til spetember i 2016.

Varehandelsindeksenseptember 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Litt nedgang i detaljhandelen

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk ned med 0,3 prosent fra august til september i år, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en økning på 0,4 prosent fra juli til august i år.

Detaljomsetningsindeksen, 2010=100
September 2016Endring i prosent
August 2016 - September 2016September 2015 - September 2016Juli 2015 / September 2015 - Juli 2016 / September 2016
 
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks sesongjustert108,1-0,3
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Volumindeks sesongjustert109,3-0,3
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks virkedagskorrigert104,4-0,6-1,0
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Verdiindeks, virkedagskorrigert115,52,12,1
Figur 1. Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend. 2010=100

Den langsiktige trenden i detaljhandelen viser en forholdsvis flat utvikling helt tilbake til begynnelsen av 2014. 

Flere bransjer hadde nedgang i omsetningsvolumet fra august til september i år. Butikker med salg av elektriske varer, byggevarer, tekstil og utstyrsvarer, sportsutstyr, klær og sko bidro til nedgang i denne perioden. 

Salget i dagligvarebutikkene og salg av mat og drikke i spesialforretningene hadde derimot en vekst i omsetningsvolumet fra august til september i år. 

Virkedagskorrigerte tall viser at omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene hadde en nedgang på 1,0 prosent i perioden juli–september 2016 sammenlignet med samme tremånedersperiode i 2015.