248506_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/maaned
248506
Vekst i detaljhandelen
statistikk
2016-09-28T08:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false
Detaljomsetningsindeksen beskriver utviklingen i detaljhandelen, som dagligvarer, møbler, tekstiler. Omsetningsvolumet gikk ned opp med 0,4 prosent fra juli til august i 2016.

Varehandelsindeksenaugust 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Vekst i detaljhandelen

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk opp med 0,4 prosent fra juli til august i år, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en nedgang på 0,6 prosent fra juni til juli.

Detaljomsetningsindeksen, 2010=100
August 2016Endring i prosent
Juli 2016 - August 2016August 2015 - August 2016Juni 2015 / August 2015 - Juni 2016 / August 2016
 
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks sesongjustert108,50,4
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Volumindeks sesongjustert109,60,4
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks virkedagskorrigert112,0-1,1-0,8
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Verdiindeks, virkedagskorrigert123,52,22,3
Figur 1. Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend. 2010=100

Salget i dagligvarebutikkene og salg av mat og drikke i spesialforretningene bidro til økning i omsetningsvolumet fra juli til august i år. Butikker med salg av sportsutstyr og salg av elektriske varer bidro også til veksten. Omsetningsvolumet på bensinstasjonene og detaljhandel utenom butikk hadde derimot en nedgang i omsetningsvolumet i samme periode.

Virkedagskorrigerte tall viser at detaljhandelsbedriftenes omsetningsvolum gikk ned med 0,8 prosent i perioden juni–august i år sammenlignet med samme tremånedersperiode i fjor.