248502_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/maaned
248502
Nedgang i detaljhandelen i juni
statistikk
2016-07-29T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false
Detaljomsetningsindeksen beskriver utviklingen i detaljhandelen, som dagligvarer, møbler, tekstiler. Omsetningsvolumet hadde en nedgang på 0,6 prosent fra mai til juni i 2016.

Varehandelsindeksenjuni 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fra 23. september vil SSB endre publiseringstidspunkt på alle statistikker til kl. 08:00.

Nedgang i detaljhandelen i juni

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk ned med 0,6 prosent fra mai til juni i år, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en vekst på 1,7 prosent fra april til mai i år.

Detaljomsetningsindeksen, 2010=100
Juni 2016Endring i prosent
Mai 2016 - Juni 2016Juni 2015 - Juni 2016April 2015 / Juni 2015 - April 2016 / Juni 2016
 
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks sesongjustert109,0-0,6
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Volumindeks sesongjustert110,5-0,5
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks virkedagskorrigert116,30,2-0,7
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Verdiindeks, virkedagskorrigert128,02,82,4
Figur 1. Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend. 2010=100

De fleste bransjer hadde nedgang i omsetningsvolumet fra mai til juni i år. Salget i dagligvareforretningene og salg av mat og drikke i spesialforretningene bidro særlig til nedgangen. Dagligvareforretningene utgjør om lag 35 prosent av omsetningen i detaljhandelen.

Butikker med salg av klær, sko og sportsutstyr hadde derimot en økning i omsetningsvolumet fra mai til juni 2016.

Virkedagskorrigerte tall viser at detaljhandelsbedriftenes omsetningsvolum gikk ned 0,7 prosent i perioden april-juni i år sammenlignet med samme tremånedersperiode i fjor.