248500_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/maaned
248500
Vekst i detaljhandelen
statistikk
2016-06-29T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false
Detaljomsetningsindeksen beskriver utviklingen i detaljhandelen, som dagligvarer, møbler, tekstiler. Omsetningsvolumet hadde en økning på 1,7 prosent fra april til mai i 2016.

Varehandelsindeksenmai 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Vekst i detaljhandelen

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk opp med 1,7 prosent fra april til mai i år, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en svak detaljhandel de tre foregående månedene.

Detaljomsetningsindeksen, 2010=100
Mai 2016Endring i prosent
April 2016 - Mai 2016Mai 2015 - Mai 2016Mars 2015 / Mai 2015 - Mars 2016 / Mai 2016
 
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks sesongjustert109,61,7
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Volumindeks sesongjustert110,91,6
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks virkedagskorrigert114,42,0-1,3
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Verdiindeks, virkedagskorrigert125,45,11,5
Figur 1. Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend. 2010=100

De fleste bransjer hadde økning i omsetningsvolumet fra april til mai i år. Dagligvareforretningene, spesialforretningene med nærings- og nytelsesmidler og salg på bensinstasjonene bidro særlig til økningen. Dagligvareforretningene utgjør om lag 38 prosent av omsetningen i detaljhandelen. Salget på apotekene og salget via internett bidro også til økningen i denne perioden.

Butikkhandel med IKT-utstyr, tekstiler og utstyrsvarer, møbler og elektriske husholdningsapparater hadde derimot en nedgang i omsetningsvolumet fra april til mai i år.

Virkedagskorrigerte tall viser at detaljhandelsbedriftenes omsetningsvolum gikk ned 1,3 prosent i perioden mars – mai i år sammenlignet med samme tremånedersperiode i fjor.