248498
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/maaned
248498
Detaljhandelen uendret
statistikk
2016-05-30T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Detaljomsetningsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false
Detaljomsetningsindeksen beskriver utviklingen i detaljhandelen, som dagligvarer, byggevarer, klær. Omsetningsvolumet var uendret fra mars til april i 2016.

Detaljomsetningsindeksenapril 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Detaljhandelen uendret

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene var uendret fra mars til april i år, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en nedgang på 0,7 prosent fra februar til mars i år.

Detaljomsetningsindeksen, 2010=100
April 2016Endring i prosent
Mars 2016 - April 2016April 2015 - April 2016Februar 2015 / April 2015 - Februar 2016 / April 2016
 
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks sesongjustert107,60,0
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Volumindeks sesongjustert108,9-0,5
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks virkedagskorrigert99,5-4,4-2,3
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Verdiindeks, virkedagskorrigert108,8-1,20,4
Figur 1. Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend. 2010=100

Salget i dagligvareforretningene hadde ingen endring i omsetningsvolumet fra mars til april i år. Dagligvareforretningene utgjør om lag 38 prosent av omsetningen i detaljhandelen. Butikker med salg av byggevarer, audio- og videoutstyr, elektriske husholdningsapparater, samt salget på bensinstasjonene hadde derimot en liten økning i denne perioden.

Butikkhandel med telekommunikasjonsutstyr, bøker, klær og sko var blant dem som hadde nedgang i omsetningsvolumet fra mars til april i år.

Virkedagskorrigerte tall viser at detaljhandelsbedriftenes omsetningsvolum gikk ned 2,3 prosent i perioden februar – april i år sammenlignet med samme tremånedersperiode i fjor.

Sesongjusterte tall for mars og april mer usikreÅpne og lesLukk

Omsetningsindeksen for april er vanskelig å sammenligne med tilsvarende måned i 2015 på grunn av påsken som i år var i mars, men i fjor kom i april. Den sesongjusterte indeksen tar hensyn til påskens plassering i mars eller april, men det er vanskelig å korrigere for påskehandelen. Den sesongjusterte indeksen for mars og april er derfor mer usikker enn de sesongjusterte indeksene for de andre månedene.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB