248498_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/maaned
248498
Detaljhandelen uendret
statistikk
2016-05-30T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false
Detaljomsetningsindeksen beskriver utviklingen i detaljhandelen, som dagligvarer, byggevarer, klær. Omsetningsvolumet var uendret fra mars til april i 2016.

Varehandelsindeksenapril 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Detaljhandelen uendret

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene var uendret fra mars til april i år, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en nedgang på 0,7 prosent fra februar til mars i år.

Detaljomsetningsindeksen, 2010=100
April 2016Endring i prosent
Mars 2016 - April 2016April 2015 - April 2016Februar 2015 / April 2015 - Februar 2016 / April 2016
 
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks sesongjustert107,60,0
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Volumindeks sesongjustert108,9-0,5
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks virkedagskorrigert99,5-4,4-2,3
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Verdiindeks, virkedagskorrigert108,8-1,20,4
Figur 1. Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend. 2010=100

Salget i dagligvareforretningene hadde ingen endring i omsetningsvolumet fra mars til april i år. Dagligvareforretningene utgjør om lag 38 prosent av omsetningen i detaljhandelen. Butikker med salg av byggevarer, audio- og videoutstyr, elektriske husholdningsapparater, samt salget på bensinstasjonene hadde derimot en liten økning i denne perioden.

Butikkhandel med telekommunikasjonsutstyr, bøker, klær og sko var blant dem som hadde nedgang i omsetningsvolumet fra mars til april i år.

Virkedagskorrigerte tall viser at detaljhandelsbedriftenes omsetningsvolum gikk ned 2,3 prosent i perioden februar – april i år sammenlignet med samme tremånedersperiode i fjor.

Sesongjusterte tall for mars og april mer usikreÅpne og lesLukk

Omsetningsindeksen for april er vanskelig å sammenligne med tilsvarende måned i 2015 på grunn av påsken som i år var i mars, men i fjor kom i april. Den sesongjusterte indeksen tar hensyn til påskens plassering i mars eller april, men det er vanskelig å korrigere for påskehandelen. Den sesongjusterte indeksen for mars og april er derfor mer usikker enn de sesongjusterte indeksene for de andre månedene.