238747_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/maaned
238747
Detaljhandelen ned i mars
statistikk
2016-04-28T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false
Detaljomsetningsindeksen beskriver utviklingen i detaljhandelen, som dagligvarer, byggevarer, klær. Omsetningsvolumet gikk ned 0,7 prosent fra februar til mars i år.

Varehandelsindeksenmars 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Detaljhandelen ned i mars

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk ned med 0,7 prosent fra februar til mars i år, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en nedgang på 0,5 prosent fra januar til februar i år.

Detaljomsetningsindeksen, 2010=100
Mars 2016Endring i prosent
Februar 2016 - Mars 2016Mars 2015 - Mars 2016Januar 2015 / Mars 2015 - Januar 2016 / Mars 2016
 
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks sesongjustert107,9-0,7
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Volumindeks sesongjustert109,8-0,1
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks virkedagskorrigert100,7-1,7-0,6
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Verdiindeks, virkedagskorrigert109,00,62,2
Figur 1. Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend. 2010=100

Salget i dagligvareforretningene og salg av mat og drikke i spesialforretningene bidro særlig til nedgangen fra februar til mars i år. Dagligvareforretningene utgjør om lag 40 prosent av omsetningen i detaljhandelen. Butikker med salg av byggevarer, møbler og audio- og videoutstyr, samt salget på bensinstasjonene bidro også til nedgangen i denne perioden.

Butikkhandel med telekommunikasjonsutstyr, klær og sko var blant de butikkene som hadde en liten økning i omsetningsvolumet fra februar til mars i år.

Virkedagskorrigerte tall viser at omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene hadde en nedgang på 0,6 prosent i perioden januar – mars i år sammenlignet med samme tremånedersperiode i fjor.

Sesongjusterte tall for mars og april mer usikreÅpne og lesLukk

Omsetningsindeksen for mars er vanskelig å sammenligne med tilsvarende måned i 2015 på grunn av påsken. Den sesongjusterte indeksen tar hensyn til påskens plassering i mars eller april, men det er vanskelig å korrigere for påskehandelen. Den sesongjusterte indeksen for mars er derfor mer usikker enn de sesongjusterte indeksene for de andre månedene.