238745_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/maaned
238745
Nedgang i detaljhandelen
statistikk
2016-03-31T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false
Detaljomsetningsindeksen beskriver utviklingen i detaljhandelen, som dagligvarer, byggevarer, bøker. Omsetningsvolumet gikk ned 0,5 prosent fra januar til februar i år.

Varehandelsindeksenfebruar 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgang i detaljhandelen

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk ned med 0,5 prosent fra januar til februar i år, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en vekst på 0,9 prosent fra desember i 2015 til januar i 2016.

Detaljomsetningsindeksen, 2010=100
Februar 2016Endring i prosent
Januar 2016 - Februar 2016Februar 2015 - Februar 2016Desember 2014 / Februar 2015 - Desember 2015 / Februar 2016
 
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks sesongjustert108,7-0,5
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Volumindeks sesongjustert109,9-0,5
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks virkedagskorrigert91,8-0,5-0,5
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Verdiindeks, virkedagskorrigert99,12,62,5
Figur 1. Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend. 2010=100

De fleste bransjer hadde nedgang i omsetningsvolumet fra januar til februar i år. Salget i dagligvareforretningene og salg av mat og drikke i spesialforretningene bidro særlig til nedgangen. Dagligvareforretningene utgjør om lag 39 prosent av omsetningen i detaljhandelen. Butikker med salg av byggevarer, sportsutstyr og sko bidro også til nedgangen i denne perioden.

Salget på bensinstasjonene og butikker med salg av elektriske husholdningsapparater, audio- og videoutstyr og bøker hadde derimot en liten økning i omsetningsvolumet fra januar til februar i år.

Virkedagskorrigerte tall viser at omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene hadde en nedgang på 0,5 prosent i perioden desember 2015–februar 2016 sammenlignet med samme tremånedersperiode i 2014–2015.