238743_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/maaned
238743
Detaljhandelen opp i januar
statistikk
2016-02-29T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false
Detaljomsetningsindeksen beskriver utviklingen i detaljhandelen, som sportsutstyr, sko, dagligvarer. Omsetningsvolumet gikk opp 0,9 prosent fra desember 2015 til januar 2016.

Varehandelsindeksenjanuar 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Detaljhandelen opp i januar

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk opp med 0,9 prosent fra desember 2015 til januar 2016, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en nedgang på 1,3 prosent fra november til desember i fjor.

Detaljomsetningsindeksen, 2010=100
Januar 2016Endring i prosent
Desember 2015 - Januar 2016Januar 2015 - Januar 2016November 2014 / Januar 2015 - November 2015 / Januar 2016
 
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks sesongjustert109,40,9
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Volumindeks sesongjustert110,80,6
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks virkedagskorrigert100,20,50,0
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Verdiindeks, virkedagskorrigert106,63,73,1
Figur 1. Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend. 2010=100

Flere bransjer hadde økning i omsetningsvolumet fra desember i fjor til januar i år. Salget i dagligvareforretningene, salg på bensinstasjonene og salg av mat og drikke i spesialforretningene bidro særlig til økningen. Dagligvareforretningene utgjør om lag 38 prosent av omsetningen i detaljhandelen. Butikker med salg av sportsutstyr, klær og sko bidro også til økningen i denne perioden.

Butikker med salg av tekstiler og utstyrsvarer, møbler, interiørvarer, IKT-utstyr og elektriske husholdningsapparater hadde derimot en nedgang i omsetningsvolumet fra desember 2015 til januar 2016.

Virkedagskorrigerte tall viser at omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene i perioden november 2015-januar 2016 var på samme nivå som i tilsvarende tremånedersperiode i 2014-2015.