238741_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/maaned
238741
Nedgang i detaljhandelen
statistikk
2016-01-29T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false
Detaljomsetningsindeksen beskriver utviklingen i detaljhandelen, som sportsutstyr, klær, dagligvarer. Omsetningsvolumet gikk ned 1,3 prosent fra november til desember 2015.

Varehandelsindeksendesember 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgang i detaljhandelen

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk ned med 1,3 prosent fra november til desember i fjor, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en vekst på 0,6 prosent fra oktober til november.

Detaljomsetningsindeksen, 2010=100
Desember 2015Endring i prosent
November 2015 - Desember 2015Desember 2014 - Desember 2015Oktober 2014 / Desember 2014 - Oktober 2015 / Desember 2015
 
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks sesongjustert108,5-1,3
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Volumindeks sesongjustert110,2-1,2
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks virkedagskorrigert134,9-1,20,0
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Verdiindeks, virkedagskorrigert144,21,73,0
Figur 1. Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend. 2010=100

Flere bransjer hadde nedgang i omsetningsvolumet fra november til desember i fjor. Butikker med salg av elektriske husholdningsapparater, sportsutstyr, klær og sko bidro særlig til nedgangen i denne perioden. Salg av IKT-utstyr og telekommunikasjonsutstyr bidro også til nedgangen.

Salget i dagligvareforretningene og spesialforretningene med salg av mat og drikke hadde derimot en økning i omsetningsvolumet fra november til desember i år.

Virkedagskorrigerte tall viser at omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene i perioden oktober-desember 2015 var på samme nivå som i tilsvarende tremånedersperiode i 2014.

Ser man på hele året samlet omsatte detaljhandelsbedriftene totalt for 0,6 prosent mer i 2015 enn i 2014.

Nytt basisårÅpne og lesLukk

Etter krav fra Eurostat er basisår er endret fra 2005 til 2010.