225830_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/maaned
225830
Fortsatt vekst i detaljhandel
statistikk
2015-12-30T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false
Detaljomsetningsindeksen beskriver utviklingen i detaljhandelen, som sportsutstyr, møbler, dagligvarer. Omsetningsvolumet gikk opp 0,6 prosent fra oktober til november 2015.

Varehandelsindeksennovember 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt vekst i detaljhandel

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk opp med 0,6 prosent fra oktober til november i år, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en vekst på 0,9 fra september til oktober i år.

Detaljomsetningsindeksen, 2010=100
November 2015Endring i prosent
Oktober 2015 - November 2015November 2014 - November 2015September 2014 / November 2014 - September 2015 / November 2015
 
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks sesongjustert110,20,6
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Volumindeks sesongjustert111,70,7
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks virkedagskorrigert111,70,90,3
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Verdiindeks, virkedagskorrigert120,84,33,4
Figur 1. Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend. 2010=100

Flere bransjer hadde økning i omsetningsvolumet fra oktober til november i år. Butikker med salg av elektriske husholdningsapparater, sportsutstyr, møbler og innredningsartikler bidro særlig til økningen i denne perioden. Salg via internett bidro også til økningen. Dagligvarebutikkene og butikker med salg av IKT-utstyr og telekommunikasjonsutstyr hadde derimot en nedgang i omsetningsvolumet fra oktober til november i år.

Virkedagskorrigerte tall viser at omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene økte med 0,3 prosent i perioden september–november 2015, sammenlignet med samme tremånedersperiode 2014.

Nytt basisårÅpne og lesLukk

Etter krav fra Eurostat er basisår er endret fra 2005 til 2010.