209643_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/maaned
209643
Detaljhandelen opp i oktober
statistikk
2015-11-27T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false
Detaljomsetningsindeksen beskriver utviklingen i detaljhandelen, som dagligvarer, sportsutstyr og bøker. Omsetningsvolumet gikk opp 0,9 prosent fra september til oktober 2015.

Varehandelsindeksenoktober 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Detaljhandelen opp i oktober

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk opp med 0,9 prosent fra september til oktober i år, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en nedgang de to foregående månedene.

Detaljomsetningsindeksen, 2005=100
Oktober 2015Endring i prosent
September 2015 - Oktober 2015Oktober 2014 - Oktober 2015August 2014 / Oktober 2014 - August 2015 / Oktober 2015
 
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks sesongjustert130,10,9
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Volumindeks sesongjustert135,31,0
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks virkedagskorrigert128,40,50,3
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Verdiindeks, virkedagskorrigert145,43,33,4
Figur 1. Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend. 2005=100

De fleste bransjene hadde økning i omsetningsvolumet fra september til oktober i år. Salget i dagligvarebutikkene og butikker med salg av IKT-utstyr, telekommunikasjonsutstyr og audio- og videoutstyr bidro særlig til økningen i denne perioden. Salget i dagligvarebutikkene utgjør om lag 37 prosent av omsetningen i detaljhandelen. Butikkhandel med bøker, sportsutstyr og fritidsartikler hadde derimot en nedgang fra september til oktober.

Virkedagskorrigerte tall viser at omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene økte med 0,4 prosent i perioden august-oktober 2015, sammenlignet med samme tremånedersperiode i 2014.