209641_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/maaned
209641
Fortsatt nedgang i detaljhandelen
statistikk
2015-10-28T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false
Detaljomsetningsindeksen beskriver utviklingen i detaljhandelen, som klær, dagligvarer. Omsetningsvolumet gikk ned 0,8 prosent fra august til september 2015.

Varehandelsindeksenseptember 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt nedgang i detaljhandelen

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk ned med 0,8 prosent fra august til september i år, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en nedgang på 0,4 prosent fra juli til august i år.

Detaljomsetningsindeksen, 2005=100
September 2015Endring i prosent
August 2015 - September 2015September 2014 - September 2015Juli 2014 / September 2014 - Juli 2015 / September 2015
 
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks sesongjustert128,9-0,8
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Volumindeks sesongjustert133,9-0,7
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks virkedagskorrigert124,5-0,30,9
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Verdiindeks, virkedagskorrigert141,42,83,6
Figur 1. Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend. 2005=100

De fleste bransjene hadde nedgang i omsetningsvolumet fra august til september i år. Salget i dagligvarebutikkene og salg på bensinstasjonene bidro særlig til nedgangen i denne perioden. Salget i dagligvarebutikkene utgjør om lag 37 prosent av omsetningen i detaljhandelen. Butikkhandel med sportsutstyr og fritidsartikler hadde derimot en vekst fra august til september.

Virkedagskorrigerte tall viser at omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene økte med 0,9 prosent i perioden juli-september 2015, sammenlignet med samme tremånedersperiode 2014