209639_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/maaned
209639
Detaljhandelen ned i august
statistikk
2015-09-29T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false
Detaljomsetningsindeksen beskriver utviklingen i detaljhandelen, som klær, dagligvarer. Omsetningsvolumet gikk ned 0,4 prosent fra juli til august 2015.

Varehandelsindeksenaugust 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Detaljhandelen ned i august

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk ned med 0,4 prosent fra juli til august i år, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en vekst på 0,5 prosent fra juni til juli i år.

Detaljomsetningsindeksen, 2005=100
August 2015Endring i prosent
Juli 2015 - August 2015August 2014 - August 2015Juni 2014 / August 2014 - Juni 2015 / August 2015
 
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks sesongjustert130,0-0,4
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Volumindeks sesongjustert134,8-1,0
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks virkedagskorrigert134,20,90,9
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Verdiindeks, virkedagskorrigert151,04,23,6
Figur 1. Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend. 2005=100

Flere bransjer hadde nedgang i omsetningsvolumet fra juli til august i år. Butikker som selger klær og sko bidro særlig til nedgangen. Butikkhandel med sportsutstyr, innredningsartikler og elektriske husholdningsapparater bidro også til nedgangen i denne perioden.

Salget i dagligvarebutikkene, salg på bensinstasjonene og salg av mat og drikke i spesialforretningene, hadde derimot en økning i sesongjustert omsetningsvolum fra juli til august i år. Dagligvarebutikkene utgjør omlag 37 prosent av omsetningen i detaljhandelen.

Virkedagskorrigerte tall viser at omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene økte med 0,9 prosent i perioden juni–august 2015, sammenlignet med samme tremånedersperiode 2014.