209637_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/maaned
209637
Fortsatt vekst i detaljhandelen
statistikk
2015-08-28T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false
Detaljomsetningsindeksen beskriver utviklingen i detaljhandelen, som klær, dagligvarer og bøker. Omsetningsvolumet gikk opp 0,5 prosent fra juni til juli 2015.

Varehandelsindeksenjuli 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt vekst i detaljhandelen

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk opp med 0,5 prosent fra juni til juli i år, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en vekst på 1,0 prosent fra mai til juni i år. Sko- og klesbutikker bidro særlig til veksten i juli.

Detaljomsetningsindeksen, 2005=100
Juli 2015Endring i prosent
Juni 2015 - Juli 2015Juli 2014 - Juli 2015Mai 2014 / Juli 2014 - Mai 2015 / Juli 2015
 
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks sesongjustert130,50,5
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Volumindeks sesongjustert136,10,8
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks virkedagskorrigert132,22,00,5
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Verdiindeks, virkedagskorrigert149,33,82,5
Figur 1. Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend. 2005=100

De fleste bransjer hadde en økning i omsetningsvolumet fra juni til juli i år. Butikker som selger klær og sko bidro særlig til økningen. Butikkhandel med sportsutstyr og bøker bidro også til veksten i denne perioden.

Salget i dagligvarebutikkene, salg på bensinstasjonene og salg av mat og drikke i spesialforretningene, hadde derimot en nedgang i sesongjustert omsetningsvolum fra juni til juli i år. Dagligvarebutikkene utgjør omlag 39 prosent av omsetningen i detaljhandelen.

Virkedagskorrigerte tall viser at omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene økte med 0,5 prosent i perioden mai–juli 2015 sammenlignet med samme tremånedersperiode 2014.