225828_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/maaned
225828
Dårlig vær, mer handel
statistikk
2015-07-30T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false
Detaljomsetningsindeksen viser verdi- og volumutvikling i detaljhandelen. Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk opp med 1,0 prosent fra mai til juni i år, viser sesongjusterte tall.

Varehandelsindeksenjuni 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Dårlig vær, mer handel

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk opp med 1,0 prosent fra mai til juni i år, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en nedgang på 3,4 prosent fra april til mai i år.

Detaljomsetningsindeksen, 2005=100
Juni 2015Endring i prosent
Mai 2015 - Juni 2015Juni 2014 - Juni 2015April 2014 / Juni 2014 - April 2015 / Juni 2015
 
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks sesongjustert129,81,0
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Volumindeks sesongjustert135,00,9
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks virkedagskorrigert138,1-0,11,0
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Verdiindeks, virkedagskorrigert155,72,82,9
Figur 1. Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend. 2005=100

Mange bransjer hadde en økning i omsetningsvolumet fra mai til juni i år. Butikker som selger klær og sko hadde en sterk vekst og bidro til økningen i denne perioden. Salget i dagligvarebutikkene og salg av mat og drikke i spesialforretningene bidro også til veksten. Detaljhandel med tekstiler og utstyrsvarer, elektriske varer og sportsutstyr er blant bransjer som viser en nedgang i sesongjustert omsetningsvolum fra mai til juni i år.

Virkedagskorrigerte tall viser at omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene økte med 0,9 prosent i perioden april–juni 2015 sammenlignet med samme tremånedersperiode 2014.