209635_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/maaned
209635
Nedgang i detaljhandelen
statistikk
2015-06-29T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false
Detaljomsetningsindeksen beskriver verdi- og volumutvikling i detaljhandelen. Omsetningsvolumet falt med 3,4 prosent fra april til mai i år.

Varehandelsindeksenmai 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgang i detaljhandelen

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk ned med 3,4 prosent fra april til mai i år, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en vekst på 2,0 prosent fra mars til april i år.

Detaljomsetningsindeksen, 2005=100
Mai 2015Endring i prosent
April 2015 - Mai 2015Mai 2014 - Mai 2015Mars 2014 / Mai 2014 - Mars 2015 / Mai 2015
 
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks sesongjustert128,8-3,4
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Volumindeks sesongjustert134,1-3,5
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks virkedagskorrigert132,7-0,31,6
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Verdiindeks, virkedagskorrigert149,30,93,1
Figur 1. Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend. 2005=100

De fleste bransjene hadde en nedgang i omsetningsvolumet fra april til mai i år. Salg i dagligvarebutikkene og salg av nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger bidro særlig til nedgangen. Dagligvarebutikkene utgjør omtrent 38 prosent av omsetningen i detaljhandelen. Butikker med salg av klær, sko, sportsutstyr og salg på bensinstasjonene bidro også til nedgangen fra april til mai i år.

Butikkhandel med IKT-utstyr, telekommunikasjonsutstyr, elektriske husholdningsapparater og møbler, hadde derimot en liten økning i omsetningsvolumet fra april til mai i år.

Virkedagskorrigerte tall viser at omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene økte med 1,8 prosent i perioden mars–mai 2015 sammenlignet med samme tremånedersperiode 2014.