209633_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/maaned
209633
Vekst i detaljhandelen
statistikk
2015-05-29T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false
Detaljomsetningsindeksen beskriver verdi- og volumutvikling i detaljhandelen (f. eks.: salg av mat, drikke, klær, sko, møbler og byggevarer).

Varehandelsindeksenapril 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Vekst i detaljhandelen

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk opp med 2,0 prosent fra mars til april i år, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en vekst på 0,3 prosent fra februar til mars i år.

Detaljomsetningsindeksen, 2005=100
April 2015Endring i prosent
Mars 2015 - April 2015April 2014 - April 2015Februar 2014 / April 2014 - Februar 2015 / April 2015
 
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks sesongjustert133,52,0
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Volumindeks sesongjustert139,02,3
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks virkedagskorrigert123,13,82,4
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Verdiindeks, virkedagskorrigert138,15,33,9
Figur 1. Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend. 2005=100

De fleste bransjene hadde en økning i omsetningsvolumet fra mars til april i år. Salg i dagligvarebutikkene bidro særlig til økningen i denne perioden. Dagligvarebutikkene utgjør omlag 38 prosent av omsetningen i detaljhandelen.

Butikker med salg av IKT-utstyr, fritidsutstyr, klær og sko, og salg via internett bidro også til økningen fra mars til april i år. Salg på bensinstasjonene og butikker med salg av telekommunikasjonsutstyr, hadde derimot en nedgang i denne perioden.

Virkedagskorrigerte tall viser at omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene økte med 2,2 prosent i perioden februar–april 2015 sammenlignet med samme tremånedersperiode 2014.

Sesongjusterte tall for mars og april mer usikreÅpne og lesLukk

Omsetningsindeksen for april er vanskelig å sammenligne med tilsvarende måned i 2014 på grunn av påsken. Den sesongjusterte indeksen tar hensyn til påskens plassering i mars eller april, men det er vanskelig å korrigere for påskehandelen. Den sesongjusterte indeksen for mars og april er derfor mer usikker enn de sesongjusterte indeksene for de andre månedene.