177149_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/maaned
177149
Svak vekst i detaljhandelen
statistikk
2015-04-29T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false
Detaljomsetningsindeksen beskriver verdi- og volumutvikling i detaljhandelen. Eksempler på detaljhandel er: Salg av mat, drikke, klær, sko, møbler og byggevarer.

Varehandelsindeksenmars 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Svak vekst i detaljhandelen

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk opp med 0,3 prosent fra februar til mars i år, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en vekst på 0,9 prosent fra januar til februar i år.

Detaljomsetningsindeksen, 2005=100
Mars 2015Endring i prosent
Februar 2015 - Mars 2015Mars 2014 - Mars 2015Januar 2014 / Mars 2014 - Januar 2015 / Mars 2015
 
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks sesongjustert130,20,3
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Volumindeks sesongjustert135,10,1
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks virkedagskorrigert120,81,01,3
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Verdiindeks, virkedagskorrigert135,22,72,7
Figur 1. Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend. 2005=100

De fleste bransjene hadde en økning i omsetningsvolumet fra februar til mars i år. Salg på bensinstasjoner og butikker med salg av sports- og fritidsutstyr bidro særlig til økningen. Butikker med salg av klær og sko bidro også til økningen fra februar til mars i år. Salg i dagligvarebutikkene og salg via internett hadde derimot en nedgang i omsetningsvolumet i denne perioden. Dagligvarebutikkene utgjør i underkant av 39 prosent av omsetningen i detaljhandelen.

Virkedagskorrigerte tall viser at omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene økte med 1,4 prosent i perioden januar - mars 2015 sammenlignet med samme tremånedersperiode 2014.

Sesongjusterte tall for mars og april mer usikreÅpne og lesLukk

Omsetningsindeksen for mars er vanskelig å sammenligne med tilsvarende måned i 2014 på grunn av påsken. Den sesongjusterte indeksen tar hensyn til påskens plassering i mars eller april, men det er vanskelig å korrigere for påskehandelen. Den sesongjusterte indeksen for mars er derfor mer usikker enn de sesongjusterte indeksene for de andre månedene.