177147_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/maaned
177147
Vekst i detaljhandelen
statistikk
2015-03-27T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false
Detaljomsetningsindeksen beskriver verdi- og volumutvikling i detaljhandelen. Eksempler på detaljhandel er: Salg av mat, drikke, klær, sko, møbler og byggevarer.

Varehandelsindeksenfebruar 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Vekst i detaljhandelen

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk opp med 0,9 prosent fra januar til februar i år, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en nedgang på 0,7 prosent fra desember i fjor til januar i år.

Detaljomsetningsindeksen, 2005=100
Februar 2015Endring i prosent
Januar 2015 - Februar 2015Februar 2014 - Februar 2015Desember 2013 / Februar 2014 - Desember 2014 / Februar 2015
 
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks sesongjustert129,80,9
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Volumindeks sesongjustert135,00,7
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks virkedagskorrigert109,31,71,9
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Verdiindeks, virkedagskorrigert120,93,23,1
Figur 1. Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend. 2005=100

De fleste bransjene hadde en økning i omsetningsvolumet fra januar til februar i år. Salg via internett og salg på bensinstasjoner bidro særlig til økningen. Butikker med salg av tekstiler og utstyrsvarer, byggevarer, elektriske husholdningsapparater og innredningsartikler bidro også til økningen fra januar til februar i år. Dagligvarebutikkene og butikker med salg av telekommunikasjonsutstyr og audio- og videoutstyr hadde derimot en nedgang i omsetningsvolumet.

Virkedagskorrigerte tall viser at omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene økte med 2,0 prosent i perioden desember 2014-februar 2015 sammenlignet med samme tremånedersperiode 2013-2014.