177019_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/maaned
177019
Nedgang i detaljhandelen
statistikk
2015-02-27T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false
Detaljomsetningsindeksen beskriver verdi- og volumutvikling i detaljhandelen. Eksempler på detaljhandel er: Salg av mat, drikke, klær, sko, møbler og byggevarer.

Varehandelsindeksenjanuar 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgang i detaljhandelen

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk ned med 0,7 prosent fra desember 2014 til januar 2015, viser sesongjusterte tall. Den langsiktige trenden viser svak vekst det siste året.

Detaljomsetningsindeksen, 2005=100
Januar 2015Endring i prosent
Desember 2014 - Januar 2015Januar 2014 - Januar 2015November 2013 / Januar 2014 - November 2014 / Januar 2015
 
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks sesongjustert128,7-0,7
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Volumindeks sesongjustert134,0-0,6
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks virkedagskorrigert119,21,42,3
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Verdiindeks, virkedagskorrigert128,82,23,3
Figur 1. Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend. 2005=100

De fleste bransjene hadde en nedgang i omsetningsvolumet fra desember 2014 til januar 2015. Dagligvarebutikkene og spesialforretningene med salg av nærings- og nytelsesmidler var blant de som bidro mest til nedgangen. Dagligvarebutikkene utgjør om lag 38 prosent av omsetningen i detaljhandelen. Salg på bensinstasjoner og salg via Internett bidro også til nedgangen fra desember i fjor til januar i år. Butikker med salg av telekommunikasjonsutstyr og audio- og videoutstyr hadde derimot en økning i omsetningsvolumet i denne perioden.

Virkedagskorrigerte tall viser at omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene økte med 2,3 prosent i perioden november 2014-januar 2015 sammenlignet med samme tremånedersperiode i 2013-2014.