158841_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/maaned
158841
Svak vekst i detaljhandelen
statistikk
2015-01-30T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false
Detaljomsetningsindeksen beskriver verdi- og volumutvikling i detaljhandelen. Eksempler på detaljhandel er: Salg av mat, drikke, klær, sko, møbler og byggevarer.

Varehandelsindeksendesember 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Svak vekst i detaljhandelen

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk opp med 0,2 prosent fra november til desember i fjor, viser sesongjusterte tall. Dette er samme vekst som fra oktober til november.

Detaljomsetningsindeksen, 2005=100
Desember 2014Endring i prosent
November 2014 - Desember 2014Desember 2013 - Desember 2014Oktober 2013 / Desember 2013 - Oktober 2014 / Desember 2014
 
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks sesongjustert130,00,2
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Volumindeks sesongjustert135,20,1
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks virkedagskorrigert164,12,62,5
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Verdiindeks, virkedagskorrigert177,43,73,9
Figur 1. Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend. 2005=100

Dagligvarebutikkene og spesialforretningene med salg av nærings- og nytelsesmidler bidro til økningen i omsetningsvolumet fra november til desember i fjor. Dagligvarebutikkene står for om lag 33 prosent av omsetningen i detaljhandelen. Butikker med salg av IKT-utstyr, møbler, elektriske husholdningsapparater og byggevarer var blant de som hadde nedgang i omsetningsvolumet i denne perioden.

Virkedagskorrigerte tall viser at omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene økte med 2,5 prosent i perioden oktober-desember 2014 sammenlignet med tilsvarende tremånedersperiode i 2013.

Ser man på hele året samlet, omsatte detaljhandelsbedriftene totalt for 1,7 prosent mer i 2014 enn i 2013.