158827_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/maaned
158827
Liten endring i detaljhandelen
statistikk
2015-01-09T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false
Detaljomsetningsindeksen beskriver verdi- og volumutvikling i detaljhandelen. Eksempler på detaljhandel er: Salg av mat, drikke, klær, sko, møbler og byggevarer.

Varehandelsindeksennovember 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Liten endring i detaljhandelen

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk opp med 0,2 prosent fra oktober til november i fjor, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en økning på 0,6 prosent fra september til oktober.

Detaljomsetningsindeksen, 2005=100
November 2014Endring i prosent
Oktober 2014 - November 2014November 2013 - November 2014September 2013 / November 2013 - September 2014 / November 2014
 
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks sesongjustert129,80,2
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Volumindeks sesongjustert135,10,1
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks virkedagskorrigert131,82,72,0
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Verdiindeks, virkedagskorrigert144,44,03,5
Figur 1. Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend. 2005=100

Salg via internett og butikker som selger klær, sko og utstyrsvarer var blant de bransjene som hadde økning i omsetningsvolumet fra oktober til november i fjor. Dagligvarebutikkene hadde derimot en nedgang i omsetningsvolumet denne perioden, noe som bidro til den lave veksten. Dagligvarebutikkene utgjør om lag 35 prosent av omsetningen i detaljhandelen. Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger hadde også nedgang i denne perioden.

Virkedagskorrigerte tall viser at omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene økte med 2,0 prosent i perioden september-november 2014 sammenlignet med tilsvarende tremånedersperiode i 2013.