136907_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/maaned
136907
Økning i detaljhandelen
statistikk
2014-11-28T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false
Detaljomsetningsindeksen beskriver verdi- og volumutvikling i detaljhandelen. Eksempler på detaljhandel er: Salg av mat, drikke, klær, sko, møbler og byggevarer.

Varehandelsindeksenoktober 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økning i detaljhandelen

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk opp med 0,6 prosent fra september til oktober i år, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en nedgang på 0,1 prosent fra august til september.

Detaljomsetningsindeksen, 2005=100
Oktober 2014Endring i prosent
September 2014 - Oktober 2014Oktober 2013 - Oktober 2014August 2013 / Oktober 2013 - August 2014 / Oktober 2014
 
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks sesongjustert129,50,6
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Volumindeks sesongjustert134,80,8
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks virkedagskorrigert127,92,31,7
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Verdiindeks, virkedagskorrigert140,94,13,2
Figur 1. Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend. 2005=100

De fleste bransjene hadde en økning i omsetningsvolumet fra september til oktober i år. Butikker som selger sports- og fritidsutstyr, og butikker som selger audio- og videoutstyr, var i tillegg til salg via Internett det som bidro mest til økningen i omsetningsvolumet. Salg av bøker, klær og sko hadde derimot en liten nedgang fra september til oktober i år.

Virkedagskorrigerte tall viser at omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene økte med 1,7 prosent i perioden august-oktober 2014 sammenlignet med tilsvarende tremånedersperiode i 2013.