136905_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/maaned
136905
Liten endring i detaljhandelen i september
statistikk
2014-10-29T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksenseptember 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Liten endring i detaljhandelen i september

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk ned med 0,1 prosent fra august til september i år, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en oppgang på 0,6 prosent fra juli til august.

Detaljomsetningsindeksen, 2005=100
September 2014Endring i prosent
August 2014 - September 2014September 2013 - September 2014Juli 2013 / September 2013 - Juli 2014 / September 2014
 
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks sesongjustert128,6-0,1
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Volumindeks sesongjustert133,6-0,4
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks virkedagskorrigert124,81,01,3
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Verdiindeks, virkedagskorrigert137,52,52,9
Figur. Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend. 2005=100

Dagligvarebutikkene og bensinstasjonene hadde omsetningsvekst fra august til september i år. Butikker som selger sports- og fritidsutstyr, klær og sko samt salg via Internett, hadde derimot nedgang i omsetningen fra august til september.

Virkedagskorrigerte tall viser at omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene økte med 1,3 prosent i perioden juli-september 2014 sammenlignet med tilsvarende tremånedersperiode i 2013.