136903_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/maaned
136903
Økt detaljhandel i august
statistikk
2014-09-30T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false
Detaljomsetningsindeksen beskriver verdi- og volumutvikling i detaljhandelen. Eksempler på detaljhandel er: Salg av mat, drikke, klær, sko, møbler og byggevarer.

Varehandelsindeksenaugust 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økt detaljhandel i august

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk opp med 0,6 prosent fra juli til august i år, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en nedgang på 1,5 prosent fra juni til juli.

Detaljomsetningsindeksen, 2005=100
August 2014Endring i prosent
Juli 2014 - August 2014August 2013 - August 2014Juni 2013 / August 2013 - Juni 2014 / August 2014
 
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks sesongjustert128,70,6
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Volumindeks sesongjustert134,30,9
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks virkedagskorrigert133,01,91,8
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Verdiindeks, virkedagskorrigert144,93,13,5
Figur 1. Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend. 2005=100

Flere bransjer hadde en økning i omsetningsvolumet fra juli til august i år. Butikker som selger klær, sko og bøker, var sammen med salg via Internett blant de bransjene som hadde omsetningsvekst. Dagligvarebutikkene, bensinstasjonene og spesialforretninger som selger nærings- og nytelsesmidler, hadde derimot en nedgang fra juli til august.

Virkedagskorrigerte tall viser at omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene økte med 1,8 prosent i perioden juni-august 2014 sammenlignet med tilsvarende tremånedersperiode i 2013.