136911_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/maaned
136911
Nedgang i detaljhandelen
statistikk
2014-08-29T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false
Detaljomsetningsindeksen beskriver verdi- og volumutvikling i detaljhandelen. Eksempler på detaljhandel er: Salg av mat, drikke, klær, sko, møbler og byggevarer.

Varehandelsindeksenjuli 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgang i detaljhandelen

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk ned med 1,5 prosent fra juni til juli i år, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en vekst på 1,2 prosent fra mai til juni.

Detaljomsetningsindeksen, 2005=100
Juli 2014Endring i prosent
Juni 2014 - Juli 2014Juli 2013 - Juli 2014Mai 2013 / Juli 2013 - Mai 2014 / Juli 2014
 
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks sesongjustert127,9-1,5
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Volumindeks sesongjustert133,1-1,3
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks virkedagskorrigert129,61,01,2
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Verdiindeks, virkedagskorrigert143,93,13,3
Figur 1. Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend. 2005=100

De fleste bransjene hadde en nedgang i omsetningsvolumet fra juni til juli i år. Butikker som selger byggevarer, jernvarer og fargevarer, møbler, klær og sko, var blant dem som bidro til nedgangen. Salg på bensinstasjonene og dagligvarebutikkene, samt salg via Internett bidro også til nedgangen. Butikkhandel med sports- og fritidsutstyr hadde derimot økning fra juni til juli i år.

Virkedagskorrigerte tall viser at omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene økte med 1,2 prosent i perioden mai-juli 2014 sammenlignet med tilsvarende tremånedersperiode i 2013.