136901_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/maaned
136901
Vekst i detaljhandelen
statistikk
2014-08-13T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksenjuni 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Vekst i detaljhandelen

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk opp med 1,2 prosent fra mai til juni i år, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en nedgang på 0,9 prosent fra april til mai.

Detaljomsetningsindeksen, 2005=100
Juni 2014Endring i prosent
Mai 2014 - Juni 2014Juni 2013 - Juni 2014April 2013 / Juni 2013 - April 2014 / Juni 2014
 
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks sesongjustert130,31,2
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner. Volumindeks sesongjustert135,41,1
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Volumindeks virkedagskorrigert138,12,32,0
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner. Verdiindeks, virkedagskorrigert151,64,34,1
Figur 1. Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend. 2005=100

De fleste bransjene hadde en økning i omsetningsvolumet fra mai til juni i år. Butikker som selger byggevarer, jernvarer og fargevarer, fritidsutstyr og klær, var blant dem som bidro til økningen i omsetningsvolumet. Salg via Internett og salg på bensinstasjonene bidro også til økningen. Salg av IKT-utstyr i spesialforretninger hadde derimot en liten nedgang fra mai til juni i år.

Virkedagskorrigerte tall viser at omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene økte med 2,0 prosent i perioden april-juni 2014 sammenlignet med tilsvarende tremånedersperiode i 2013.